Hem

SPORT MARKETING
Första upplagan
Sport Marketing, första upplagan, är en heltäckande lärobok inom sitt ämnesområde, anpassad efter svenska förhållanden. Detta innebär konkret att boken utgår från den svenska idrottsbranschen. Vidare bygger boken på svenska erfarenheter inom större idrottsorganisationer, inom idrottsföreningar och inom professionella evenemang som till exempel Vasaloppet och Swedish Open i Båstad.
Boken riktar sig till dem som arbetar med marknadsföring och försäljning inom den svenska idrottsbranschen samt till dem som utbildar sig inom aktuellt område på universitet respektive högskolor i vårt land.
Pris: 580 kr inklusive moms.